UP

 

Iran Travel Guide articles

 

 

İran köken olarak Aryan sözcüğünden gelmektedir ve tarih boyunca çeşitli aralıklarla Hint-Avrupa halkları için kullanılmıştır. ...Devamı

Iran, Shiraz, persepolisPersepolis

 

      Büyük Pers İmparatorluğu'nun merkezi, Ahamenişlerin törensel başkenti ve Ahameniş sanatının en nadide örneklerinin bulunduğu alan. Persepolis (Yunanca'da Pers başkenti) Fars bölgesindeki tarihi ören yeri...Devamı

 

 

 

 

Iran, Shiraz, Vakil mosqueŞiraz
      Nevruz (21 Mart'ta başlayan İran yıldönümü) şehir adeta portakal kokusunun yayıldığı bir çiçek bahçesine döner. Şiraz'da görülecek yerler arasında büyük Fars şairlerinin mezarları da dahil olmak üzere...Devamı

 

 

 

 

Iran, Isfahan, persian handicraftİsfahan
      İsfahan'ı anlatan en ünlü tanım, 16yy'da İsfahan sakinleri tarafından şehrin azametini anlatmak için kullandıkları "İsfahan, nesf-e Cihan"dır (İsfahan, dünyanın yarısı)...Devamı

 

 

 

 

 

 

 

Iran,Kashan, Tabatabaeiha houseKeşan
      Deniz seviyesinden 1600m yüksekte konumlanan Keşan, İsfahan bölgesinin en önemli şehirlerinden biridir. Büyük Çöl'ün batı ucu boyunca uzanan Kum-Kerman yolu üzerinde bulunun şehir büyük bir vahadır...Devamı

 

 

 

 

 


Iran, nomadsGöçebeler
     

      İranlı göçebelerin kıyafetlerinin çeşitliliğini görmezden gelmeniz mümkün değil. Kabileden kabileye değişen bu kıyafet çeşitliliği hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir...Devamı

 

 

 

 

 

Iran, Yazd, pire sabzYezd

      Zerdüşt kültürünün merkezi olan Yezd, İsfahan'ın 280km güneydoğusunda yer alır. Şehrin nüfusu yarım milyonun üzerindedir...Devamı

 

 

 

 

 

 

Iran, kermanKirman
      Uzun ve olaylı bir tarihe sahip olan Kirman şehri, barış ve refahı ancak kısa sürelerde yaşayabilmiştir. 18. yy'ın sonlarında, Kajar Hanedanı'nın Şah'ı Aga Muhammed Han, ezeli düşmanı Lütfullah Han Zand'a destek verdikleri için Kirman halkından korkunç bir intikam almıştır...Devamı

 

 

 

 

 

Iran, Abyaneh villageAbyaneh
      Safevi sultanı Şah İsmail tahta geçinceye kadar tamamıyla Zerdüşt olan Abyaneh köyü en ilgi çekici sehayat noktalarından birisi. Köyde yaşayanların çoğu Şah İsmail döneminde Hindistan ya da Yezd'e göçe etmişti...Devamı

 

 

 

 

 

 

Iran, Mashhad, Imam reza shrineMaşad

      Horasan Bölgesi'nin başkenti Maşad, bir süre İran'ın da başkenti olmuştur. Şii haccının merkezi olan şehir, Binalud ve Hazar Mescid dağlarının arasından akan Harlrud nehrinin bir kolunun da geçtiği Keşaf-rud vadisinde, 970m yükseklikte bulunmaktadır...Devamı

 

 

 

 

 

 

Iran,Tehran, azadi squareTahran

     Tahran Bölgesi'nin ve İran'ın başkenti olan ülkenin kuzeyinde konumlanmış olup 600km karelik bir alan üzerinde bulunmaktadır. Tahran İran'ın idari, ekonomik ve kültürek merkezi olduğu kadar, bölgenin de önemli endüstri ve lojistik merkezlerinden biridir...Devamı

 

 

 

 

 

 

Iran, Ardabil, sheikh safiErdebil
      Şehrin tarihsel geçmişi Aşkaniler dönemine kadar uzanmaktadır. Erdebil, İlslam ordusu tarafından 642 yılında fethedilmesinin ardından Bani-Omayyeh döneminde (653-661) Azarbayejan'ın merkezi haline gelmiştir...Devamı

 

 

 

 

 


Iran,  Hamedan, baba taher tombHamedan
      İran'ın batısında, verimli tarım arazileri bulunan bir bölgede kurulu Hamedan aynı zamanda Hamedan Eyaleti'nin başkentidir. Şehir, halı ve deri üretimi, seramikleri ve bakır işçiliğiyle bilinir. İran gomalak ve deri üretiminin merkezidir ve ticari açıdan önemli bir şehirdir çünkü Bağdat ve Tahran arasındaki ana ticaret yolu üzerinde bulunur...Devamı

 

 

 

 

 

Iran, OrumiyehUrmiye

       Urmiye, kökeni M.Ö. 2. binyılın ortalarına dayanan kadim bir şehirdir. Arapların, Selçukluların ve Moğolların kontrolünde bulunmuştur. 1918 yılında, Türkiye'deki Ermeni katliamından korkan Hristiyanlar şehri terk etmişlerdir ancak kısa süre sonra Hristiyan cemaati yeniden kurulmuştur...Devamı

 

 

 

 

 

Iran, Hamedan, ali sadr water caveAliSadr Su Mağarası
      Alisadr mağaraları Hamedan'ın 75 kilometre kuzeyinde bulunmaktadır. Biri ABD'de diğeri Endonezya'daki iki büyük mağaradan sonra dünyadaki en büyük üçüncü mağaradır. Ve rehberimize göre ABD'de bulunan mağarada su bulunmamaktadır, bu yüzden o, sayılmaz!...Devamı

 

 

 

 

 

 

Iran, MasoulehMasule

      Kuzey İran, Gilan ve Mazenderan. Bunlar Hazar Denizi'nin, yani Avrupa'nın güneydoğusundaki ve Asya'nın güneybatısındaki en büyük iç denizin güneyindeki tüm bölgeyi kaplarlar. Hazar Denizi'nin güneyinde İran toprakları bulunur; batıdan doğuya Gilan, Mazenderan ve Gülistan ismindeki üç eyalet...Devamı

 

 

 

 

 

Iran, Tehran,  national musumeTahran Ulusal Müzesi

      Ülkenin kültürel mirasının sergilenmesi ve korunması için bir bina inşa etme fikri Sani od-Doleh'den gelmiştir. Ay takvimine göre 1295 yılında, Dar-ül Fünun Teknik Okulu'nun kuzeyindeki Bilimler Bakanlığı'na bağlı eski bir binanın bir bölümü bu iş için tahsis edilmiştir...Devamı

 

 

 

 

 

Iran, SusaSusa

      Elam'ın başkenti antik Şuş (Susa) şehri İslam'ın gelişinden önce önemli ve dört başı mamur bir şehirdi. 1891 yılında başlayan ve Fransızlar tarafından yürütülen arkeolojik kazılar günümüze kadar sürmüş ve tarih öncesi uygarlıklara ait birçok kalıntının gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır...Devamı

 

 

 

 

 

Iran, bazarKapalı Pazar
      Pazar'ın çok geniş anlamları vardır. Öreneğin, satıcılar ve alıcılar arasındaki pazarlık ağlarıdır. Kısaca açıklayacak olursak pazar, satıcılar ve alıcıların bir arada bulunduğu  ve onlar arasındaki alışverişin yoğunlaştığı belirli bir alan olarak tarif edilebilir... Devamı

 

 

 

 

 

persian musical instrumentMüzik
      Taşlara tempo tutarak özel melodilere eşlik etmek ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan sembolik bir ritüeldir. Normalde iki parça taşın ağıtçı tarafından özel hareketler ve tavırlarla yan taraflarına vurulması suretiyle ağıda eşlik edilir...Devamı

 

 

 

 

 

 

Iran, Ahvaz, acropol castelAhvaz
      Ahvaz, İran'daki en eski şehirlerden birisi sayılmaktadır ve yazıtlarda "Oksin" ismiyle, Sasaniler döneminde ise Hürmüz Şehr olarak anılmaktadır. Şehir, Üçüncü jeolojik zamanda oluşan çökeltiler üzerine inşa edilmiştir. Karun Nehri Dördüncü jeolojik zamandan itibaren bu aşınmış yüzeye alüvyonlar taşımıştır...Devamı

 

 

 

 

 

 

religious ritualsDini Ritüeller
     Ölümden sonra yaşam bütün dinler için en önemli meselelerden birisi olmuştur. Bu yaşamdan diğerine geçiş her bir inanç sistemine göre çok çeşitli şekillerde cevap bulmuştur. İran'ın en büyük dinleri üç farklı döenmde incelenebilir...Devamı

 

 

 

 

 

 

weaving carpetİran Halıları

      İran halılarının büyüleyici ve muhteşem kalitesi bütün dünyada bilinir. The dazzling beauty and excellent quality of Persian carpets are well known all over the world. Şüphesiz, bu geleneksel sanat İran tarihinin ve kültürünün son birkaç binyılda hep merkezinde olmuştur...Devamı

 

 

 

 

 

 

Iran, Firooz abadFiruzabad

      Bu kasaba eyaletin güneybatısında yer almaktadır ve yüzölçümü 11270 km2'dir. Kasabanın antik döenmdeki ismi Gour'dur ve ona Firuzabad ismini Azododdowleh Dailamite vermiştir...Devamı

 

 

 

 

 

 

 

Iran, persian handicraftEl İşçiliği

      İran, tarih boyunca sayısız bilim insanı ve sanatçı yetiştirmiştir. Çok çeşitli ırklardanve dillerden insanların bulunması İran'ı çok çeşitli kültürlerin ve el işçiliklerinin beşiği yapmıştır...Devamı

 

 

 

 

 

 

 

Iran, Qom, masoume shrineKum
      Hz. Masume'nin Kum'daki türbesi Şiiliğin en kutsal mekanlarından birisidir. Kum'un bir hac şehri olarak önemi Şii İslamı kucaklayan Safavi sultanlarının bu türbelere bağışlarda bulunarak mamaur ettikleri tarihlere kadar gitmektedir... Devamı

 

 

 

 

 

 

 

Iran, Kerman, BamBem 
Denizden yüksekliği 1000 metre olan tarihi Bem şehri Kirman'ın 195 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır ve yarı ölü yarı yaşar bir haldedir. Bir zamanların ünlü kalesi ve stratejik öneme sahip müstahkem...Devamı

 

 

 

 

 

Iran_spaİran Kaplıcaları

İrdimoosi köyünün bir mahallesi olan Serein köyü, Erdebil şehrinin batısında ve şehirden 28 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca Erdebil-Tebriz yoluna 6 kilometre mesafededir. Mineralli sıcak suları...Devamı

 

 

 

 

Iran, Kazeroun, lake parishan

Parishan Gölü ve Dasht-e-Arjan

Parishan Gölü ve Dasht-e-Arjan Fars Eyaleti'nde bulunmaktadır. Şiraz'ın 40-80 kilometre batısında ve Kazerun'un 15-25 kilometre güneyinde, Zagros Dağları'ndadır...Devamı