UP

    Iran map , Different regions                           

Yaklaşık 12 milyonluk nüfusuyla Tahran Eyaleti, İran'ın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgesidir. 18.637 km2'lik alana sahiptir. Tahran şehri, eyaletin merkezidir ve aynı zamanda ülkenin başkentidir. Şehrin merkez semti de Tahran'dır. Diğer semtler, Şeminarat, İslam Şahr, Ray, Karaj, Jajrod, Lar ve Rod Shoor'dur. Tahran Eyaleti, Kaçarlar tarafından 1778'te başkent yapılmasıyla birlikte önem kazanmıştır. Bugün dünyanın en büyük yirmi metropolü arasındadır.  

 

Kum İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin kuzeyinde yer alır ve merkezi Kum'dur. 1995 yılında Tahran Eyaleti'nden ayrılarak kurulmuştur.  

 

Merkezi İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin batısında yer alır ve merkezi Arak'tır. Eyaletin bugünkü sınırları 1980lere dayanmaktaydı ve eyaletin bugünkü Merkezi ve Tahran eyaletlerinden başka İsfahan, Simnan ve Zencan eyaletlerine ilave edilen topraklardan oluşuyordu.  

 

Kazvin iki anlama gelir:


           Kazvin Eyaleti
           Kazvin şehri   

Gilan antik dönemde Cürcan olarak bilinen yaklaşık iki milyonluk nüfusu olan ve 14.700 kmalana sahip bir eyalettir. Mazenderan Eyaleti'nin hemen batısında, Hazar Denizi'nin kıyısında bulunur. Merkezi Reşt şehridir. It lies just west of the province of Mazandaran, along the Caspian Sea. The center of the province is the city of Rasht.

Ana limanı Bandar Anzali'dir. (Eski adıyla Bandar Pehlevi)

 

 

Erdebil İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin kuzeybatısındadır ve Azerbaycan'la sınırı oluşturur. Zencan, Gilan ve Doğu Azerbeycan eyaletlerine komşudur. Merkezi Erdebil'dir. Eskiden, Doğu Azerbeycan Eyaleti'nin bir parçasıyken 1993 yılında ayrılmıştır. En meşhor doğal güzelliği Savalan Dağı'dır. Erdebil Eyaleti'nin nüfusunun büyük kısmı Azeridir. 

 

 

Zencan İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin kuzeybatısındadır ve merkezi Zencan'dır. 36400 kmalanı vardır ve çoğunluğu kırsal bölgelerde olmak üzere 1.7 milyonluk nüfusa sahiptir. Çekirdeksiz üzümleri meşhurdur. Zencan Eyaleti'nin nüfusunun büyük kısmı Azeridir.   

 

Doğu Azerbaycan  İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin kuzeybatısındadır. Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarına ve Erdebil, Batı Azerbaycan ve Zencan eyaletlerine komşudur. Merkezi Tebriz'dir.

 

Batı Azerbaycan İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Nüfusu 2 milyon, yüzölçümü 75,500 km2'dir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgesiyle karıştırılmamalıdır.

 

 

 

Din

 

Nüfusun çoğu Şii Müslümandır. Bunun yanında, birçok Hristiyan azınlık grupları da yaşamaktadır. Bunlar arasında tarihsel olarak Urmiye Gölü'nün batı kıyılarında yaşayan Süryaniler ve Ermeniler bulunmaktadır. II. Dünya Savaşı öncesi Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki Maku şehri Hristiyanların yoğunlukta olduğu tek şehirdi. 

 

 

Kürdistan İran'ın otuz eyaletinden birisidir ve büyük bir coğrafi terim olan Kürdistan'la karıştırılmamalıdır. Ülkenin batısında Irak sınırındadır. Bu eyalet İran'ın en dağlık eyaletlerinden birisidir ve soğuk bir iklime sahiptir.  

Eyaletin merkezi Senendec şehridir. Bu eyaletteki diğer büyük şehirler Merivan, Bane, Sakkız, Bicar ve Serdeşt'tir. Halkın çoğunluğu, Farsçaya benzeyen ve bir Kuzeybatı İran dili olan Sorani Kürtçesi konuşur . 

 

 

Horasan Kuzeydoğu İran'da bulunan bir eyalettir. Merkezi Meşhed'dir.

Diğer şehir ve kasabalar, Kuçan, Dargaz, Çenaran, Serahs, Fariman, Torbat Cam, Taybat, Haf, Roşthar, Kaşmar, Bardeskan, Nişabur, Sabzevar, Gonabat, Kalat, Halilabat ve Mehvalat'tır. Razavi Horasan Eyaleti Horasan'ın 2004'teki bölünmesinden sonra oluşturulan eyaletlerden biridir.

 

 

 

Hamedan İran'ın otuz eyaletinden birisidir Merkezi Hamedan şehridir.

 

 

Kirmanşah İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin batısında, Irak sınırındadır. Merkezi Kirmanşah'tır. 1979 ve 1990lar arasında eyalet Baktaran olarak bilinmekteydi.

 

 

İlam İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin güneybatısında, Irak sınırındadır. Merkezi İlam'dır.

 

Luristan İran'ın batısında, Zagros Dağları'nın güneyindeki tarihi eyalettir. Geniş anlamda ve isminin de işaret ettiği gibi Luristan "Lurlar"ın ülkesi anlamına gelmektedir. İran'ın batısında bulunan bu bölge batıda Irak'la komşudur ve Kirmanşah'la Fars arasındaki 650 kilometrelik kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır.

 

 

 

Huzistan İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin güneybatısında, Irak ve Kuveyt sınırındadır. Merkezi Ahvaz şehridir. 

 

Çaharnahal ve Bahtiyari İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin güneyindedir. Merkezi Şehrekürd şehridir. 

 

Kohgiluye ve Buyer Ahmed İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin güneybatısındadır. Merkezi Yasuc şehridir.

 

Buşehr İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Basra Körfezi'yle uzun bir kıyısı bulunan eyalet ülkenin güneyindedir. Merkezi Bandar Buşehr'dir.

 

 

 

Fars İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin güneyindedir. Merkezi Şiraz'dır.

Fars Eyaleti, yaklaşık olarak İran halkının anavatanıdır. İranlıların anadili Farsçadır. Fars ve Farsça, Pars kökünden gelmektedir. Fars, Pars kelimesinin Arapça halidir. Eski Farsçada bu kelime Parsa olarak geçmekteydi.

 

 

Hürmüzgan İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin güneyindedir. Umman'ın karşı kıyısındadır. Merkezi Bandar Abbas'tır. 

 

Sistan ve Belucistan İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin güneydoğusunda, pakistan ve Afganistan sınırındadır. Merkezi Zahidan'dır. 

Eyalet, 181.600 km2'lik yüzölçümü ve 2.1 milyonluk nüfusuyla İran'ın en büyük ikinci eyaletidir. 

Eyaletin güneyinde ve batısındaki halkın çoğunluğu Beluçtur ve Beluç dili konuşurlar. 

Eyaletin başkenti Zahidan'dır ve nüfusu 420.000'dir.

 

 

Kirman İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin güneydoğusundadır. Merkezi Kirman'dır. 180.000 km2'lik Kirman İran'ın en büyük üçüncü eyaletidir. Nüfusu yaklaşık 2 milyondur.  Eyaletin büyük bölümü steplerden ve çöllerden oluşur. Kimi yerlerde bulunan vahalarda hurma, portakal (en iyilerinin İran'da olduğu söylenir) ve şam fıstığı yetiştirilir.  Eyalet, sulama için kehrizlere (yeraltı su kanallarına) bağımlıdır.  Orta bölgelerinde dağlık bir yapıya sahiptir ve Hezar Doruğu 4465 metre yüksekliğindedir. 

 

Yezd İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin ortasında yer almaktadır ve merkezi Yezd şehridir.

 

İsfahan İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin ortasında yer alan eyaletlerden birisidir ve merlezi İsfahan'dır. Yüzölçümü 107.027 kmnüfusu 4 milyona yakındır. İsfahan şehrinin nüfusu ise 2.5 milyondur. 

 

                           

                                        

 

Semnan İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin kuzeyindedir ve merkezi Semnan'dır.

 

Mazenderan İran'ın kuzeyinde, Hazar Denizi kıyısında bir eyalettir. Eskiden Cürcan diye bilinen eyaletin bir parçasıydı. İsmi eski Farsça "mahs Indra" kelimelerinden gelmektedir ve bir Hint tanrısı olan Ulu Indra anlamını taşımaktadır. Mazenderan tarih boyunca birçok kez el değiştirmiştir. Pers İmparatorluğu'na Şah Abbas tarafından 1596'da katılmıştır. Eskiden, Teberistan denilen büyük eyaletin parçasıydı. 9. yüzyılın iki büyük alimi el-Teberiler buradan çıkmıştır. 

 

 

Gülistan İran'ın otuz eyaletinden birisidir. Ülkenin kuzey doğusundadır ve merkezi Gürgan'dır. Mazenderan Eyaleti'nden 1997 yılında ayrılmıştır. 

 

Horasan (Üç ayrı eyalete ayrılmıştır: Kuzey Horasan, Razavi Horasan ve Güney Horasan) Doğu ve kuzeydoğu İran boyunca uzanırlar. Horasan, güneşin doğduğu yer anlamına gelir. Bu bölgenin ismi Sasaniler zamanında verilmiştir. 

Meşhed Razavi Horasan'ın, Birjand Güney Horasan'ın ve Bojnurd Kuzey Horasan'ın merkezidir.

 

 

A law has been passed in the Parliament The Majlis, which means parliament or assembly in the Arabic language, was the lower house of the Iranian Legislature from 1906 to 1979. After the Islamic Revolution, when the Iranian Legislature became unicameral, the Majlis became the main legislative body.

       It was first created by a clause in the 1906 Iranian Constitution and soon gained power under the rule 
(May 18, 2004) and the Council of Guardians (May 29, 2004) to further divide the province of Khorasan  into three new provinces: North Khorasan, South Khorasan, and Razavi Khorasan.

       Provinces are governed from a local center, mostly the largest local city. Provincial government is headed up by a governor , who is installed by the Minister of Interior.